Easee

Vi har för närvarande pausat försäljningen av laddboxar från Easee med anledning av elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud. 

Vi följer noga utvecklingen i processen och hänvisar i första hand till den information som finns hos

Elsäkerhetsverket och Easee