Installation

Standardinstallation

Vi har för enkelhetens skull tagit fram en standardinstallation för dig som laddar hemma. Vi erbjuder givetvis andra typer av installationer också och gör även besök på plats om det efterfrågas. 

Kontakta oss via telefon 070-353 20 30, maila info@h7electric.se eller fyll i formuläret här för en kostnadsfri offert på laddbox inklusive installation 

I en standardinstallation ingår installation av laddboxen med en högsta laddström på 16 A (11 KW), då laddas ett batteri med kapacitet på 80 KWH på strax över 7 timmar. Alla installationer testas före idrifttagning enligt gällande regler och vi är även med på plats för support och frågor samt drifttagning av app m.m. Vi rekommenderar en minsta huvudsäkring på 20 A för att du inte ska få problem med att huvudsäkringen löser ut. 

I priset för standardinstallation ingår.

  • 12 m kabel 5g2,5
  • 3 - polig automatsäkring 16 A som monteras i befintlig elcentral
  • Fäst- och kopplingsmaterial (kabelskydd ingår ej)
  • 4 timmars arbete
  • Resa (60 km tur och retur) Vid längre resor debiteras reseersättning med 7,5 kr per km. Vi utgår från Kumla och har Örebro län som arbetsområde
  • Support och rådgivning
  • 3 Års garanti på installationen

Arbete som grävning, montering av markstolpe ingår inte i en standardinstallation. 

Eftersom att både elsäkerhet och en väl fungerande installation är vår högsta prioritet kan det ibland tillkomma extra arbeten i anslutning till installationen för att göra den säker, driftsäker eller p.g.a brister i anläggningen. Dessa extra arbeten debiteras enligt löpande räkning. Vi vill inte heller att eventuella extra kostnader ska komma som en överraskning utan försöker alltid vara tydliga med vad som kan tillkomma.  

Vid en beställning via oss godtar du som kund, att det kan tillkomma merkostnad för arbete och material utöver det som ingår i en standardinstallation. 

Prislista för tjänster

Priserna är inklusive moms exklusive avdrag. 

Standardinstallation

4 900 kr

Höjning av huvudsäkring

Arbete, material samt anmälan till elbolaget

1000 kr

Utbyggnad av central

Montering av ny kapsling i anslutning till central med plats för säkringar till laddbox (arbete och material)

850 kr

Installation av jordfelsbrytare

Kan tillkomma om din anläggning saknar jordfelsbrytare idag (arbete och material)

1 600 kr

Montering av kabelskydd

Monteras om kabeln behöver förläggas på ett utsatt sätt eller vid fästning på puts (arbete och material)

150 kr/m

Extra kabel utöver de 12 m som ingår 

Gäller 11 kw installation (arbete och material)

175 kr/m

Extra arbetstid

600 kr/tim

Reseersättning

Gäller för resor utöver de 60 km som ingår

7,5 kr/km

Skräddarsydda lösningar

Är ni en BRF, en organisation eller ett företag erbjuder vi istället skräddarsydda lösningar. 

Kontakta oss på 070-353 20 30 eller Info@H7electric.se för rådgivning eller en kostnadsfri offert.